Grundkurs om förvärvad dövblindhet — höst 2023

Två personer som står vända mot varandra. Personen till vänster har glasögon och den andra personen berör honom på axeln med sin ena hand. Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som syn- och hörselvård, tolktjänst, vuxenhabilitering, arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommun.

Syfte

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om förvärvad dövblindhet och de konsekvenser det medför gällande bemötande, information, kommunikation och socialt liv, orientering och förflyttning samt fysisk och psykisk hälsa.

Kursdeltagarna ska också få grundläggande kunskap om anpassningar för att ge förutsättningar för aktivitet, delaktighet och välmående.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna:

 • Kunna redogöra för konsekvenserna av förvärvad dövblindhet samt förstå heterogeniteten.
 • Känna sig trygga i att bemöta och stötta personer med förvärvad dövblindhet.
 • Kunna ge exempel på hur miljön påverkar samt kunna föreslå anpassningar.
 • Kunna ge exempel på var det finns information och stöd för vidare kunskap om dövblindhet.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på följande teman:

 • Om dövblindhet
 • Socialt liv och kommunikation
 • Livsomställning vid dövblindhet
 • Psykisk och fysisk hälsa
 • Information
 • Orientering och förflyttning
 • Teknik och hjälpmedel
 • Behov och rättigheter

Datum

Utbildningen är upplagd på två fysiska träffar och fem tillfällen på distans. Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Fysiska träffar

22 — 24 augusti, med start 13.00 dag 1 och avslut 12:45 dag 3.
24 — 25 oktober, med start 13.00 dag 1 och avslut 12.00 dag 2.

Distanstillfällen

 • 12 sep 8.30—12.00
 • 27 sep 8.30—12.30
 • 10 okt 8.30—12.15
 • 14 nov 8.30—14.00
 • 9 jan 8:30—12:00 (halvgrupp)
 • 10 jan 8.30—12:00 (halvgrupp)

Plats

På plats:  Örebro (ytterligare information kommer före sommaren)
På distans: Zoom

Kostnad

Kursen är gratis. Förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe ingår. OBS! Övrig kost och logi ingår ej.

Anmälan

Vid förhinder kan platsen avbokas kostnadsfritt före den 13 juni. Platsen kan även överlåtas till någon annan i din organisation. Finns ingen ersättare och avbokning sker efter den 13 juni debiteras en kostnad av 2000 kr (inklusive moms).

ANMÄL DIG TILL GRUNDKURS OM FÖRVÄRVAD DÖVBLINDHET HÄR (SENAST 2023-06-13)

Bekräftelse

Vi skickar ut bekräftelse till alla deltagare senast 2023-06-16.

Upplysningar

Praktiska frågor:
E-post:  Karen Catalán
Mobiltelefon: 0761-06 02 57

Frågor om kursens innehåll:
E-post:  Monika Estenberger
Mobiltelefon: 0705-42 36 74