Grön

Gör så här

– Börja med signalen för ”färg”.
– Lägg sprethandens handflata mot överarmen.
– Gör en neråtgående vågrörelse med handen.
– Fortsätt med signalen för ”grön”.
– Lägg J-handens (eller vinkelhandens) utsida mot överarmens nedre del.
– Dra handen neråt och lite utåt två gånger med långsamma rörelser längs överarmens nedre del.
Tips! Det går inte att känna skillnad på J-hand eller vinkelhand i den här signalen.

Illustration av signalen för grön