Frågor om IKT för personer med medfödd dövblindhet

NKCdb önskar att samla in erfarenheter från hela Norden av IKT och tekniska hjälpmedel för personer på en tidig utvecklingsnivå.

Därför har vi skickat ut detta mailet brett i Norden via våra kontakter. Om du av någon anledning inte har fått mailet men önskar att svara på frågorna är du varmt välkommen.

+++++++++++++++++++

Hej kollega

Vi på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor jobbar i dessa år fokuserad med IKT och tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet.

Som en del av detta arbete vill vi försöka skapa oss en överblick över hur man i Norden använder teknik till och med personer på en tidig utvecklingsnivå – teknik båda i betydelsen egentliga hjälpmedel och konsumentteknologi (men inte hörapparat eller CI!).

IKT och tekniska lösningar kan användas i olika syften som t.ex.

  • till stimulering av t.ex. sinnesfunktioner och ha kul
  • som en del av en mera målinriktat insats för större delaktighet och påverkans möjligheter t.ex. vid valsituationer
  • som en del i personens kommunikationsutveckling
  • som en del i undervisning
  • som en möjlighet att ha kontakt med sina anhöriga

Våra frågor är:

  • Vilka tekniska lösningar (båda computerprogram och andre produkter) använder ni, har ni använd inom de senaste åren, eller känner ni till att andra har använd till personer med dövblindhet på en tidig utvecklingsnivå?
  • Hur använder/använde ni och/eller personen i fråga dessa lösningar (dvs. med vilka strategier och pedagogisk metod), och med vilket syfte (enligt listan ovanför)?
  • Och hur tycker ni att det fungerade – kan ni rekommendera det till andra?

OBS: Vi är intresserade av båda de bra och de mindre bra erfarenheter.

När vi har fått in svaren vill vi göra en sammanställning som ni också kan ta del av och bli inspirerad av.

Vi hoppas väldigt mycket att ni vill dela med er av era erfarenheter. Vi skulle vara mycket tacksamme om vi kan få era svar senast 1 september – och gärna innan. Om du har erfarenheter att dela, men inte kan svara innan denna deadline, får du gärna svara så snart du kan.

Skicka era svar till ole.mortensen@nkcdb.se (där ni självklart också kan vända er om ni har frågor).