Våra forum

Här kommer du som i ditt arbete möter personer med dövblindhet kunna ansluta dig till ett yrkesspecifikt eller ämnesspecifikt diskussionsforum, med syftet att utbyta erfarenheter med andra professionella, dela material, metoder och mycket annat.

Våra forum kommer att vara slutna grupper med krav på att du loggar in med ett lösenord på respektive forum. Du kommer därför att behöva registrera dig för att kunna delta.

Om du önskar mer information eller redan nu vill göra en intresseanmälan för ett visst forum är du välkommen att kontakta oss!


Forum för kommunikation


Forum för teknik & hjälpmedel


Forum för socialkurativa frågor

Meny