Första studien om taktilt demenstest

porträtt av Jesper i grå tröja med ljus skjorta. Jesper är snabbad, har glasögon och mycket kort skägg. an
Behovet av taktila test är stort, säger Jesper Dammeyer

Det finns en risk för att äldre med dövblindhet får en demensdiagnos – trots att problemen beror dövblindheten. Men det finns också en risk att demensen missas just för att personen har problem med både syn och hörsel.
— Det är viktigt med rätt diagnos eftersom behandlingen och insatserna ser olika ut, säger Jesper Dammeyer vid Köpenhamns universitet, som tillsammans med forskarkollegan Peter Bruhn tagit fram ett taktilt testbatteri för demens.

— Det visade sig fungera bra. Skillnaderna mellan dem som hade demens och de som hade dövblindhet men inte demens var mycket tydliga.

Testerna bygger på syn och hörsel

De svenska riktlinjerna för demensutredningar säger att det är viktigt att ta hänsyn till eventuell nedsättning av syn och hörsel. Men det är ändå så att testbatteriet bygger på syn och hörsel. Det är instruktioner som sägs och bilder som visas.

— Det är svårt att undersöka personer med dövblindhet med standardiserade test. Man missar för mycket, säger Jesper Dammeyer.

Den danska studien har publicerats i tidskriften ”Dementia and Geriatric Cognitive Disorders”. Tre grupper ingick: 20 personer med demens, 20 personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och 20 som såg och hörde normalt och inte heller hade en demenssjukdom.

Vid misstanke om demens används oftast ett MMSE-test (Mini Mental Examination)  som ger en grov uppskattning av den kognitiva, tankemässiga förmågan, bland annat minne, inlärning och orienteringsförmåga. Testpersonen ombeds besvara frågor, rita enkla figurer och upprepa ord.

Ökad risk för kognitiv svikt

Tidigare studier har visat att dövblindhet innebär en ökad risk för kognitiv svikt. En studie från 2002 (Lin et al) omfattade drygt 6000 kvinnor som var 69 år och äldre. Efter att syn och hörsel undersökts fick de genomgå en modifierad version av MMSE-testet. 15,7 procent visade symtom på nedsatt kognitiv funktion. De som hade kombinerad syn- och hörselnedsättning visade sig ha mer än dubbelt så hög risk som de med normal syn och hörsel.

Varför det är så vet man inte men två tänkbara förklaringar har diskuterats. Den ena är att vissa neurologiska sjukdomsprocesser påverkar såväl syn och hörsel som kognitiv funktion. Den andra att syn- och hörselnedsättning påverkar den kognitiva funktionen på grund av alltför liten stimulans av sinnena och/eller höga stressnivåer.

I den danska studien överfördes några delar av ett vanligt demenstest till en taktil form där uppgifterna kunde genomföras med hjälp av känseln.

Klocktestet gjordes om till taktil form

Ett exempel är klocktestet. Vid en demenssjukdom är det vanligt att inte längre förstå sig på tiden och inte kunna säga vad klockan är genom att titta på den. Testet mäter, förutom tidsuppfattning, konstruktionsförmåga samt nedsättning i abstraktion och planering. I ett normalt test får personen i uppgift att rita en urtavla och placera in siffrorna på rätt plats. Här användes i stället en taktil klocka där både visarna och markeringarna för olika klockslag är upphöjda och kan avläsas med händerna.

Ytterligare fyra test gjordes taktilt. Ett av dem var en taktil låda där testpersonen fick i uppgift att placera geometriska figurer i rätt hål utan hjälp av syn och hörsel. I ett annat gällde det att kunna säga vilket finger som testledaren rörde vid. Var det lillfingret eller tummen? Det är självklart så länge hjärnfunktionerna inte är nedsatta men att benämna saker rätt är ett av problemen för den som har en demenssjukdom eller är på väg att utveckla en.

—  Vi hade hjälp av de danska dövblindkonsulenterna i genomförandet. Alla deltagare fick instruktioner på det sätt som de var vana vid, talat eller skrivet språk, teckenspråk eller taktilt teckenspråk.

Tydliga skillnader

Resultaten visar att de som hade demens presterade sämre på testerna än de andra. Inga skillnader fanns mellan gruppen med dövblindhet och gruppen utan funktionsnedsättning.

—  Fyra av fem moment i det taktila testbatteriet fungerade bra men i ett av dem kunde vi inte se någon skillnad mellan grupperna. Vi vet inte varför, kanske var testet för enkelt. Men de övriga testen gav väldigt tydliga utslag, vilket vi ser som mycket lovande.

Såvitt de danska forskarna vet är detta första gången man provat att undersöka demens med hjälp av taktila test.

—  Vi har tagit ett första steg. Det behövs fortsatta studier för att komma fram till en modell som kan användas i vården, säger Jesper Dammeyer.

—   Att behovet finns vet vi. Tidigare studier har visat att 30 procent av dem som är över 80 år har problem med både syn och hörsel.

ANNE JALAKAS, text