Forskningsöversikten på nkcdb.se uppdaterad

Närbild på en uggla med beige-grå fjäderdräkt och mörkgula ögon. Foto.Inför sommaren har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor uppdaterat forskningsöversikten som innehåller vetenskapliga artiklar om dövblindhet. Den senaste sökningen omfattar artiklar till och med februari 2022.

Den underliggande databasen innehåller nu 4 551 artiklar. Det innebär att det tillkommit cirka 250 nya artiklar om dövblindhet sedan uppdateringen 2021. Arbetet med att uppdatera forskningsöversikten omfattar flera steg:

  • sökning i flera olika databaser
  • rensning av dubbletter
  • värdering av varje artikels relevans i förhållande till syftet med databasen
  • katgorisering av relevanta artiklar, baserat på titel, sammanfattning och nyckelord.

Allt innehåll i databasen är på engelska. Den som letar efter forskning kan använda sig av fritextsökning, men det går också att söka på till exempel titel, årtal och författare.  Forskningsöversikten går att nå på direktadressen research.nkcdb.se. Den har också en egen ingång från startsidan på nkcdb.se,