Forskningsgenombrott för Ménières sjukdom

Akuta yrselattacker som liknar sjösjuka, hörselnedsättning och tinnitus drabbar personer med Ménières sjukdom. Attackerna kan inträffa när och var som helst.

— Det är ett av de mest ångestladdade tillstånd man kan tänka sig. Därför är det så fantastiskt att vi nu för första gången kan se vad som händer i innerörat. Det öppnar upp för nya behandlingar, säger Måns Magnusson, professor i öron-näs- och halssjukdomar vid Lunds universitet.

Nu blir det lättare att testa olika behandlingar av Ménières sjukdom, säger professor Måns Magnusson.
Nu blir det lättare att testa olika behandlingar av Ménières sjukdom, säger professor Måns Magnusson.

Sjukdomen beror på en störning av vätsketrycket i innerörat. Tidigare har det inte gått att se exakt vad som händer i innerörat. Men nu går det att detaljstudera levande möss, tack vare en mycket stark magnetkamera som dessutom vidareutvecklats av forskarna på LBIC, Lund University Bioimaging Center.

Den gör att vi kan titta in i musörats minimala struktur utan att skada djuret, säger Måns Magnusson. Tidigare har det gått att skapa en ökad vätskemängd i innerörat men för att värdera det har man fått offra djuret, preparera benet och hålla på, något som inneburit att det varit svårt att säga vad som är vad.

Testar behandlingar

Men nu har vi för första gången lyckats skapa en modellbild för Ménières sjukdom där vi kan följa försöksdjuren och testa olika behandlingar. Det är dessa försök vi inlett nu.

Den behandling man tänker sig är i första hand mediciner men ingenting hindrar att man även provar andra former av behandlingar som går att utföra på försöksdjur.

– Det kan handla om att testa med tryckförändringar ändringar eller att perforera trumhinnan. I perioder har man bland annat testa att sätta plaströr genom trumhinnan vilket hjälper en del patienter.

Det finns dövblindsjukdomar som också påverkar balansen, bland annat Usher typ I.

Det har vi inte tittat på. Usher typ I är en genetisk sjukdom där det i första hand är hårcellerna som skadats. Vid Charge syndrom saknas båggångarna vilket också är något helt annat. Däremot finns det andra sjukdomar i innerörat som vi så kommer att kunna undersöka.

Tesla är ett mått på magnetfältets styrka. Ju högre siffra, desto starkare magnetfält och desto skarpare bild går det att få av även pyttesmå detaljer. I den här forskningen har en kamera på 9,4 tesla använts. Gränsen för att få undersöka människor går vid 7 tesla. Landets enda 7-tesla kamera finns i Lund och är en nationell resurs. Den kommer att kunna användas också för att undersöka andra sjukdomar i innerörat.

Olika sätt att angripa sjukdomar

Vi tittar bland annat på patienter där man på grund av sjukdom opererat ut innerörat och undersöker hur cellerna i innerörat fungerar. Målet är att identifiera olika tänkbara sätt att angripa sjukdomar.

I dag behandlas Ménière sjukdom med vätskedrivande mediciner, kortison och kirurgi. Alla lindrar symtomen men kommer inte åt orsaken. Vid kirurgi kan yrseln minska eller försvinna men priset är ofta att patienten blir döv på det drabbade örat.

Studien Vasopressin induces endolymphatic hydrops in mouse inner ear, as evaluated with repeated 9.4 T MRI har publicerats i tidskriften Hearing Research.

ANNE JALAKAS, text