Kommande kunskapsöversikter

Det är viktigt att forskning görs tillgänglig för det professionella fältet så att den kan omsättas i det praktiska arbetet och komma personer med dövblindhet och deras anhörig till del.

Det har länge funnits önskemål från forskare, anhöriga, brukare och professionella om att få en överblick över den samlade forskning som finns om dövblindhet. Därför samarbetar vi med Örebro universitet kring ett omfattande arbete där vi samlar artiklar i en forskningsöversikt. Den finns tillgänglig här på hemsidan och är öppen för alla som önskar ta del av den.

Vi gör också ett omfattande arbete med att kategorisera artiklarna i forskningsöversikten så att det ska bli lättare att söka bland det man är intresserad av.

Ett arbete med att ta fram en tillgänglig kunskapsöversikt om vilken forskning som finns kring rehabilitering för vuxna personer med dövblindhet pågår och väntas bli klar under 2020. Under vintern 2019 räknar vi med att påbörja en liknande kunskapsöversikt kring bar och ungdomar med dövblindhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Lena Göransson; lena.goransson@nkcdb.se eller på telefon: 0761-36 76 00.