Kommande kunskapsöversikter

Det är viktigt att forskning görs tillgänglig för det professionella fältet så att den kan omsättas i det praktiska arbetet och komma personer med dövblindhet och deras anhörig till del.

Det har länge funnits önskemål från forskare, anhöriga, brukare och professionella om att få en överblick över den samlade forskning som finns om dövblindhet. Därför samarbetar vi med Örebro universitet kring ett omfattande arbete där vi samlar artiklar i en forskningsöversikt. Den finns tillgänglig här på hemsidan och är öppen för alla som önskar ta del av den.

Vi har också påbörjat ett omfattande arbete med att kategorisera artiklarna i forskningsöversikten för att så småningom kunna presentera kunskapsöversikter inom olika områden i en mer tillgänglig form.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Lena Göransson; lena.goransson@nkcdb.se eller på telefon: 0761-36 76 00.