Forskning i Örebro och inom Institutet för Handikappvetenskap (IHV) rörande personer med dövblindhet

reportage1_630

Bakre raden. Kerstin Möller, Moa Wahlqvist doktorand och socialpedagog, Hanna Frohm forskningsaudionom, Hans Erik Frölander, doktorand och psykolog, Claes Möller, professor, Främre raden: Camilla Johansson, forskningssjuksköterska och Berit Rönnåsen, doktorand och specialpedagog. De som saknas är Cecilia Henricson, psykolog och doktorand. Björn Lyxell prof. båda i Linköping.

De sista två åren har, genom flera stora forskningsanslag, en tvärvetenskaplig grupp bildats, som sysslar med forskning kring dövblindhet. Forskningen bedrivs utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt, vilket innebär att såväl medicinska, tekniska som beteendevetenskapliga forskningsmetoder används. Forskningen bedrivs vid Örebro universitet och vid Audiologiskt Forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro. Vår paraplyorganisation är Institutet för Handikappvetenskap (IHV) som är ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Örebro och Linköping. Inom IHV finns en speciell grupp kallad Linné-HEAD (Hearing and Deafness). Detta är ett stort tioårigt forskningsprojekt bekostat av Vetenskapsrådet. Som grund för en del av olika forskningsprojektet finns den nationella databasen för personer med Usher, som under 25 år har blivit uppbyggd med start i Linköping, senare Göteborg och nu i Örebro. Den är den största forskningsdatabasen i världen och omfattar för närvarande cirka 350 personer. I den databasen finns samlat hörsel, syn och genetiska data.

Forskningsgruppen samarbetar också till viss del med Nationellt Expertteam för diagnosti-sering av personer med dövblindhet, en organisation inom Nationellt Kunskapscenter. För att detta expertteam skall kunna arbeta krävs att man både följer och deltar i forskning. Vår forskningsgrupp samarbetar också med andra forskningsinstitutioner, såsom Universitetet i Lund (Sten Andréasson), Universitetet i Köpenhamn (Lisbeth Tranebjaerg), Universitetet i Iowa City (Richard Smith och Bill Kimberling). De forskningsprojekt som nu pågår och som mera i detalj kommer att beskrivas framöver är:

  • Forskning rörande hörsel- och synutveckling vid Ushers syndrom.
  • Psykosociala konsekvenser och hälsofrämjande faktorer vid Ushers syndrom.
  • Kognitiv och språklig utveckling hos barn med Ushers syndrom typ 1 och cochleaimplantat.
  • Hörsel-, kognitiv och emotionell utveckling vid Alströms syndrom
  • Livskvalitet hos äldre personer med dövblindhet
  • Taktila hjälpmedel till personer med dövblindhet.

Fler forskningsprojekt kommer att tillkomma den närmaste tiden och möjligtvis också ytterligare doktorander. De aktiva forskarna inom vår grupp är Björn Lyxell, professor i psykologi vid Linköpings Universitet, Kerstin Möller, medicine doktor vid Örebro Universitet, Berth Danermark, professor i sociologi/handikappvetenskap vid Örebro Universitet, Claes Möller, professor i audiologi/handikappvetenskap vid Örebro Universitet, Parivash Ranjbar, teknologie doktor, Cecilia Henricson, psykolog, doktorand vid Linköpings Universitet, Hans-Erik Frölander, psykolog, doktorand vid Örebro Universitet, Berit Rönnåsen, specialpedagog, doktorand vid Örebro Universitet, Moa Wahlqvist, socialvetare, doktorand vid Örebro Universitet, Inger Canemark-Jonasson, specialpedagog, doktorand vid Jönköpings Hälso-vårdshögskola.

Besök gärna Audiologiskt forskningscentrums hemsida eller Institutet för handikappvetenskaps hemsida för mer information.

Claes Möller
Professor/överläkare
Audiologiskt Forskningscentrum
Universitetssjukhuset i Örebro
Institutet för Handikappvetenskap, Örebro Universitet