Förnyat uppdrag för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 2023-2028

Under juni månad har Socialstyrelsen tecknat ett nytt avtal med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Det innebär att uppdraget att vara nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet kommer att fortsätta ytterligare sex år, till och med 2028.

Cirkel som är indelad i sex tårtbitar som har olika färg. och representerar varsitt verksamhetsområde. Illustration.Det nya avtalet har i stor utsträckning samma innehåll som tidigare, men kommer att omfatta sex verksamhetsområden:

 1. ge expertstöd till regionerna i deras arbete med att organisera stödet till personer med
  dövblindhet och även till andra ansvariga huvudmän
 2. samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
 3. verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet
 4. stödja målgruppen i framtagandet av kurser och utbildningar på dövblindområdet
 5. identifiera och främja användningen av teknik och tjänster inom information och
  kommunikation för personer med dövblindhet
 6. upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan inom dövblindområdet och
  beakta brukarmedverkan i alla delar av uppdraget.

Porträttbild Lena Göransson. Foto.— Det som är nytt är att teknik och tjänster för information och kommunikation lyfts fram ytterligare. Det är ett område som utvecklats väldigt snabbt för alla under pandemin och det är viktigt att personer med dövblindhet inte hamnar efter i den digitala utvecklingen. Det nya avtalet lyfter också fram betydelsen av brukarsamverkan i alla delar av uppdraget, men det är något vi konsekvent har jobbat för att utveckla även tidigare, berättar verksamhetschef Lena Göransson.

Arbetet med att lägga ett anbud i upphandlingen pågick under fyra intensiva veckor i maj. Beskedet om tilldelning kom i mitten av juni och inför semesterperioden har båda parter skrivit under det nya sexårsavtalet.

— Vi är glada över att vi fått förtroendet att fortsätta driva arbetet med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Vi har en stabil organisation och mycket kompetenta medarbetare. Tillsammans med våra nybildade resursgrupper har vi goda förutsättningar att kunna fullfölja uppdraget, säger Lena och tillägger:

— Jag vill också tacka alla som, på olika sätt, stöttat oss före och under upphandlingen. Trevlig sommar och på återseende i augusti!