Föreläsning av Claes Möller om Charge och Alströms syndrom (2014) – med tolk

Dövblindhet är inte ett syndrom, utan kanske 400. Flera är oerhört sällsynta.

Den andra av tre filmade föreläsningar med Claes Möller, öron-näsa-halsläkare, audiolog och professor i handikappvetenskap vid Örebro universitet, handlar om två av mycket allvarliga syndrom, Alströms och Charge.

Anna, ett typiskt barn med Alströms har varit hos läkare 300 gånger under sina första år och ändå inte fått en diagnos.

− Som tolvåring har hon förlorat synen helt. Eftersom ingen trodde att det skulle hända hann hon inte komma igång med teckenspråk och är därför helt isolerad i skolan, säger Claes Möller.

Charge är en annan sjukdom som är vanligare än man tidigare trott och drabbar flera organ. 30 procent dör före fem års ålder.

− Barnen har många problem, svår synnedsättning, kanske dövhet, ofta läpp-gomspalt vilket gör det svårt att äta. Många får diagnos mental retardation men kanske handlar det om att de inte kan kommunicera riktigt. För att de här barnen ska få rätt hjälp krävs centralisering.

Föreläsningen är tolkad till teckenspråk samt textad.

Klicka på bilden ovanför för att se filmen.