För barnets bästa?

Utgiven 2015 | Författare: Marie Andersson

En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen.

Att få ett barn med dövblindhet väcker starka känslor och får stora konsekvenser, både för barnet och familjen. Omgivningens bemötande och stöd är avgörande för hur livet blir. Hur ser stödet ut? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre? I den här boken berättar föräldrar och ungdomar om sina erfarenheter och professionella som arbetar med målgruppen ger sin bild av de insatser som ges.