Flytta dig lite

Gör så här

– Lägg J-handens handflata eller handrygg mot överarmen.
– Tryck till med en lugn och bestämd rörelse i den riktning som mottagaren ska flytta sig.

Illustration av signalen för "Flytta dig lite"