Finns det en app eller något annat hjälpmedel som kan hjälpa en blind att känna igen de nya sedlarna?

Vi kan börja med det positiva som är för det första att de nya sedlarna ska ha taktilt kännbara streck i ena kanten:

Bild på 50 kr sedel med markering av de taktila strecken längs kanten. Bild på 200 kr sedel med markering av de taktila strecken längs kanten.

Alla sedlar har också olika storlekar, så det ska gå att lära sig känna igen olika sedlar bara med hjälp av detta om man har bra känsel.

Sedelmått

Riksbanken har också tillsammans med SRF tagit fram ett sedelmått i punktskrift som SRF skickat ut till alla medlemmar som är registrerade som punktläsare. Vad jag fått fram har inte FSDB gjort detta än, men jag skulle tro att det kommer att ske. Sedelmåtten går också att beställa direkt från Riksbanken.

De fungerar som så att man stoppar in sedeln och viker den runt kanten. Där sedeln slutar kan man läsa beloppet i punkt:

Bild som visar två händer som håller en sedelmått med en sedel inut

Appen Kolla pengarna

Sen till den egentliga fråga om en app. Riksbanken har tagit fram en app som heter Kolla pengarna och som kan känna igen både nya och gamla sedlar. För de gamla sedlarna får man också veta när de blir ogiltiga. Appen finns både i GooglePlay för Android och i AppStore för iOS.

Problemet är att denna inte har ett fullt och normalt stöd för skärmläsare. Appen är endast tillgänglig för de som har tillräcklig hörsel för att höra riksbankschefens beskrivning av sedeln, men informationen kommer inte i punktskrift.

Vi har just påbörjat ett samtal med Riksbanken om detta och de verkar mycket intresserade. Men om de också kommer att göra några förbättringar i appen så att den går att använda fullt ut med punktstöd via VoiceOver i iPhone eller TalkBack med BrailleBack i en Android – det vet vi inte än.

Ja, detta är läget just nu – hoppas att det kommer att komma fler nyheter om detta framöver!  🙂