Allt om dövblindhet på ett ställe

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Vår senaste artikel om dövblindhet

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Lästips från artikelarkivet:

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Aktuella utbildningar hos oss

Stående framsida på vårdprogram för Ushers syndrom

Efterlängtat vårdprogram för Ushers syndrom

Många har frågat efter ett vårdprogram för Ushers syndrom — och nu finns det! Professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi Claes Möller har skrivit programmet.

Vårdprogrammet beskriver medicinska, kommunikativa och psykosociala konsekvenser av dövblindhet vid Ushers syndrom. Programmet redogör för de tre typerna av Ushers syndrom och vilka insatser som behöver göras vid olika tidpunkter i livet. Intentionen är att vårdprogrammet ska fungera som ett stöd för personer med Ushers syndrom, deras familjer, vårdpersonal och alla andra som på olika sätt kommer i kontakt med personer som lever med syndromet.

Boktips: Synrehabilitering vid dövblindhet

Det intuitiva, enklaste och snabbaste sättet att kompensera för en synnedsättning är att använda hörseln. Om en person som behöver synrehabilitering även har en nedsatt hörsel behöver man tänka och göra lite annorlunda. Det gäller både i behov och val av hjälpmedel samt i träning i kompensatoriska tekniker. Vår lättlästa bok i fickformat, ”Synrehabilitering vid dövblindhet”, svarar på frågan – hur då?

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.