Filmade föreläsningar från Audionomdagen 7/10

Den 7 oktober 2019 arrangerade vi en temadag för audionomer. Vi spelade in föreläsningarna under dagen, och de går nu att se i efterhand på denna sida: Temadag för audionomer om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet (6 filmer). Filmerna är textade.