Medicinskt expertstöd

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits ett Nationellt expertteam för utredning och diagnostisering av dövblindhet. Då var förutsättningarna för att diagnostisera dövblindhet ute i landstingen mycket små och teamet har genom åren bidragit till att många diagnoser kunnat ges, ibland mycket ovanliga. En viktig förutsättning för att kunna få rätt insatser och stöd. När Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) bildades 2003 blev teamet en naturlig del av uppdraget.

Det nya avtalet med Socialstyrelsen, som gäller från 1 januari 2017, är förutsättningarna delvis ändrade. I uppdraget tydliggörs att det är hälso- och sjukvårdens ansvar att diagnosticera och att Nkcdb ska ge expertstöd bland annat kring utredning och diagnosticering och därmed ge landstingen förutsättningar för att kunna organisera ett bra stöd till personer med dövblindhet.

Detta innebär att vi under 2017 har omorganiserat vårt arbete utifrån vårt nya uppdrag. Som enskild individ är det alltså hemlandstinget man ska vända sig till om man önskar bli utredd för sin dövblindhet. Som professionell kan man dock även fortsättningsvis vända sig till Nkcdb för expertstöd kring frågor som rör utredning och diagnosticering av dövblindhet. Claes Möller, professor och audiologspecialist, är medicinsk sakkunnig hos oss på Nkcdb. Vi erbjuder föreläsningar och expertstöd när det efterfrågas. Under våren 2018 kommer vi också att publicera 12 filmer om olika diagnoser som ger dövblindhet.