Mer information

Här kan du läsa mer om utveckling av kommunikation hos personer med medfödd/tidig dövblindhet:

Andersen, K, Andreassen, E-B, Damslora, S, Endersen, Å, Haldorsen, H, Rieber-Mohn, B (2015) Personer med medfödd/tidig dövblindhet- Hur kan vi förstå varandra. Broschyr.

Arman, Kerstin (2006) Från Upplevelse till samtal. Specialpedagogiska institutet, Stockholm.

Janssen, Marleen & Rödbroe, Inger (2007) Kommunikation och medfödd dövblindhet. Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser. Mo Gård förlag, Finspång.

Janssen, Marleen & Rödbroe, Inger (2007) Kommunikation och medfödd dövblindhet, Kontakt & Socialt samspel. Mo Gård förlag, Finspång.

Janssen, Marleen & Rödbroe, Inger (2007) Kommunikation och medfödd dövblindhet, Att skapa mening. Mo Gård förlag, Finspång.

Janssen, Marleen(red), Rödbroe, Inger & Souriau, Jacques (2009) Kommunikation och medfödd dövblindhet. Övergång till kulturellt språk. Mo Gård förlag, Finspång

Nafstad, Anne Varran (2009) Kommunikation kan kurere: Fokus på kommunikativ agens hos personer med medfødt døvblindhed. Fackhäfte

Nafstad. Anne Varran & Rödbroe, Inger Bögh (2013) Kommunikative relationer, insatser som skapar kommunikation med personer med medfödd dövblindhed. Mo Gård förlag, Finspång.

Hemsidor med information om dövblindhet

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
SPSM
Förbundet Sveriges Dövblinda

Ytterligare tips

Tips om bemötande och samarbete hur man skapar ett gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna finns i En liten blå bok om IKT. Den kan beställas och laddas ner från vår hemsida.

 

Bakom materialet

Materialet är en del av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågors IKT-insats för personer med medfödd/tidig dövblindhet. Bakom denna insats har stått en lite alternerande referensgrupp bestående av nedanstående personer.

Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit.

 • Berit Rönnåsen, SPSM
 • Catrin Andersson, SPSM
 • Elisabeth Lindström, Dövblindteamet i Skåne
 • Henrik Hildemar, Mo Gård LSS
 • Ingrid Axelhed, Mo Gård LSS
 • Jenny Näslund, SPSM
 • Jenny Widmark, Dövblindteamet i Västra Götaland
 • Kent Hedesström, Dövblindteamet i Västra Götaland
 • Linda Eriksson, Nkcdb
 • Lena Asklund, SPSM
 • Margaretha Fors, Snäckbacken
 • Monika Estenberger, Nkcdb
 • Ole E. Mortensen, Nkcdb (koordinator)
 • Petra Liljeblad, FSDBs föräldraråd
 • Thomas Ragnarsson, SPSM

Bakom materialet har stått en arbetsgrupp bestående av

Vi i arbetsgruppen svarar gärna på frågor och fungerar som bollplank för idéer runt ämnet. Hör gärna av er.

Dessutom blev materialet diskuterat på Nordens Välfärdscenters workshop om IKT för personer med medfödd dövblindhet 6-8 september 2016 där 12 personer från Danmark, Sverige och Norge deltog och gav input till innehållet.

Första versionen av materialet publicerades januari 2017.