Material

Här hittar du material som Nkcdb har producerat om IKT och tekniska hjälpmedel.


Lyssna!

Rapport | Utgiven 2015 | Författare: Ole E. Mortensen

Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet i Sverige om hur de ser på samarbetet med landstinget när det gäller tekniska hjälpmedel. Vad är bra? Vad fungerar mindre bra? 81 personer i alla åldrar, flest med förvärvad dövblindhet, svarade.

Ladda ner som pdf


IKT-hjälpmedel i landstingen

Artikel | Utgiven 2015 | Författare: Ole E. Mortensen

Artikeln baserar sig på intervjuer med Sveriges 21 landsting om deras syn på IKT och tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet. Vilka utmaningar och vilka framgångsfaktorer upplever de?

Ladda ner som pdf