AppTips

En av alla utmaningar med att hitta appar till person med dövblindhet ligger i att individens förutsättningar kring både syn och hörsel samt tekniska kunskaper skiljer sig enormt. Att ge generella tips om appar kan därför bli lika fel som att tro att alla personer med dövblindhet har samma behov av insatser och hjälpmedel. Således kan en app vara till stöd för en person och helt ointressant för en annan. Men vi skall ändå i detta forum ge tips på appar som skulle kunna vara ett stöd i vardagen för person med dövblindhet utifrån några vanliga behov av tillgänglighet. Vi kommer även lyfta fram appar som egentligen är riktade till personer med andra behov än syn och hörselnedsättningar där vi ser att appen skulle kunna ge stöd i vardagen för en person med dövblindhet, även om utvecklaren eller behandlaren inte hade tänkt på det från början. Se våra apptips som ett förslag som kanske kan matcha någon av de personer ni har kontakt med eller ge er tankar om andra appar som ni inte tänkt på från början. Det viktigaste jobbet återstår för dig som yrkesverksam att göra ihop med användaren och dennes förutsättningar.

Vi vill också gärna ha tips från er läsare om appar som bör lyftas fram i detta forum! Hör av er till oss via e-post till ikt@nkcdb.se