Expertstöd

Ett av huvuduppdragen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor är att tillhandahålla EXPERTSTÖD kring olika frågeställningar och i olika former. Det handlar om expertstöd, såväl kring utredning och diagnostisering som kring habilitering och rehabilitering. Detta beskrivs utförligare under den här rubriken.