En liten GRÖN bok om dövblindtolkning

Bok i fickformat | Utgiven 2011 | Författare: Linda Eriksson

Boken beskriver att dövblindtolkning, det vill säga tolkning för personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment: tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Här får både du som är utbildad dövblindtolk eller tolkstuderande, men också du som ibland kommunicerar med personer med dövblindhet och någon gång får agera tolk, samt du som är brukare eller anhörig – många praktiska tips.