En liten blå bok om IKT och dövblindhet – tips och råd om bemötande och samarbete

Bok i fickformat | Utgiven 2015 | Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Boken handlar om hur man skapar ett gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna. Målgruppen är de som genom sitt arbete har kontakt med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet under hjälpmedelsprocessens olika faser – utredning, utprovning, utbildning och support. I boken finns en rad konkreta råd och tips som har visat sig vara särskilt viktiga vid förskrivningen av hjälpmedel till personer med dövblindhet. Vi hoppas att dessa exempel och erfarenheter ska kunna komma fler till godo och därmed förbättra situationen för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.