Dövstudier för personer med dövblindhet på Västanviks folkhögskola

Intresserad av dövstudier? Ta då chansen att gå steg 1 i dövstudier på Västanviks folkhögskola 8 – 12 april 2019. Det blir den första kursen för personer med dövblindhet.

Skolan  har sedan 2015 erbjudit flera kurser i Dövstudier steg 1-3. Alla  genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Till våren ordnas för första gången dövstudier för personer med dövblindhet. Kursupplägget är samma med tillägg om dövblindas historia och med anpassning av kurstakt/tempo.

Här är lite fakta om kursen:

Dövstudier steg 1
kursinnehåll:
Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, och vi kommer också diskutera om dövblindas historia, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Vi sätter också tid på gruppdiskussioner och reflektioner. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Under veckokursen kommer vi ordna två aktivitetskvällar på skolan.

Kursen startar måndag 8 april kl 09:00 och avslutas på fredagen den 12:e april klockan 12:00.

Här hittar du mer info och anmälan

 

 

 

 

 

Meny