AB Stockholms läns landsting

Tel: 08-123 351 90
Mobil: 076-126 75 84
gunilla.kvist@sll.se
DB-teamet Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus
Dalagatan 9, plan 2
113 61 Stockholm

AC Västerbottens läns landsting

Tel: 090-785 71 41
Mobil: 070-315 71 41
marie.omgren@vll.se
Norrlands universitetssjukhus
Målpunkt Y
901 85 Umeå

BD Norrbottens läns landsting

Tel: 0920-28 40 71
Mobil: 070-677 12 88
katarina.auland@norrbotten.se
Pedagogiska hörselvården
Stadsvikens hälsocentral
Robertsviksgatan 9
971 89 Luleå

C Region Uppsala

Tel: 018-617 11 23
Mobil: 070-611 26 99
suzanne.lafork@regionuppsala.se
Hörcentralen
Ewa Lagervallsväg 3
751 85 Uppsala

D Landstinget Sörmland

Tel: 016-10 30 85
Mobil: 070-331 51 19
ola.eriksson@dll.se
Hörsel- och dövmottagningen och Synmottagningen
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

E Region Östergötland

Tel: 010-103 23 63
jenny-ann.karlsson@regionostergotland.se
Syncentralen, US
581 85 Linköping

F Region Jönköpings län

Vuxna
Tel: 010-242 52 52, 010-242 52 65
gudrun.igefjord@rjl.se
Hörselhabiliteringen
Hus M4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Barn/ungdom
Tel: 036-32 16 91
cecilia.larsson@rjl.se
Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

G Region Kronoberg

Tel: 0470-587 832, 0470-588 730
anette.salven@kronoberg.se
Syncentralen
Habiliteringen Solvändan
Åbovägen 14
351 88 Växjö

H Landstinget i Kalmar län

Tel. 0480-843 91
camilla.hollsten@ltkalmar.se
Syncentralen Länssjukhuset
391 85 Kalmar

I Region Gotland

Tel: 0498-26 83 17
gunnel.westergren@gotland.se
Hörselvården/Syncentralen
Korpen Brömseboväg 8
621 84 Gotland

K Landstinget Blekinge

Tel: 0455-73 51 71
peter.henriksson@ltblekinge.se
Blekingesjukhuset
Syncentralen
371 85 Karlskrona

M Region Skåne

Tel: 046-17 77 30
pirjo.kaikkonen@skane.se
Dövblindheten
Klinikgatan 18
221 85 Lund

N Region Halland

Mobil: 0720-83 68 05
Karin.Lindberg@regionhalland.se
Resurscentrum för kommunikation Dako
Kommunikationscentrum
Hallands Sjukhus, Halmstad
30185 Halmstad

O Västra Götalandsregionen

Mobil: 0706-40 74 95
tove.wrange@vgregion.se
Hörselverksamhetens regionala team
Habilitering o Hälsa
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

S Landstinget i Värmland

Tel: 0570-71 23 54
Eva.soderstrom@regionvarmland.se
Hörselvården
Sjukhuset
671 80 Arvika

T Region Örebro län

Tel: 019-602 96 16
Mobil: 073-342 96 16
Texttel: 019-670 25 03
Reception: 019-602 96 00
annelie.liss@regionorebrolan.se
Dövblindteamet, Syncentralen
Karlahuset
701 85 Örebro

U Landstinget Västmanland

Tel: 021-17 68 27
annette.roos@regionvastmanland.se
Hörselenheten
Region Västmanland
721 89 Västerås

W Landstinget Dalarna

Tel direkt: 010-249 03 59
Mobil: 070-203 87 12
Reception: 010-249 03 50
Sms reception: 073-123 01 20 20
susanne.sillanpaa@ltdalarna.se
Pedagogisk hörselvård
LD Hjälpmedel
Box 948
781 29 Borlänge

X Region Gävleborg

Tel: 026-63 70 88
birgitta.martensson@regiongavleborg.se
Hörselhabiliteringen
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Y Region Västernorrland

Tel: 0660-891 08
Mobil: 073-270 57 07
kristina.hallberg@rvn.se
Synrehabiliteringen
Sjukhusgatan 5F
891 89 Örnsköldsvik

Z Region Jämtland Härjedalen

Tel: 063-15 38 12
elizabeth.mikaelsson@regionjh.se
Pedagogiska hörselvården
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund