Arbetsförmedlingen | Enheten Syn Döv Hörsel – Syd

Elisabeth Lindström
Postadress: Box 17088, 200 10 Malmö
Besök: Föreningsgatan 35
Telefon: 010-486 03 95
Växel: 0771-60 00 00
E-post: elisabeth.x.lindstrom@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Väst

Johan Alnesten
Postadress: Box 121 62, 402 42 Göteborg
Besök: Karl Johansgatan 27
Telefon: 010-486 02 77
Växel: 0771-60 00 00
E-post: johan.alnesten@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Stockholm

Jeanette Lindevall
Postadress: Box 1453, 171 28 Solna
Besök: Englundavägen 13
Telefon: 010-486 64 84
Växel: 0771-60 00 00
E-post: Jeanette.lindevall@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Uppsala-Mälardalen

Eva Jannerlid
Postadress: Box 66, 751 03 Uppsala
Besök: Muningatan 1, Uppsala
Telefon: 010-486 47 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: eva.jannerlid@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen | Enheten Syn Döv Hörsel – Nord

Irene Söderlind
Postadress: Box 752, 851 22 Sundsvall
Besök: Badhusparken 1, Sundsvall
Telefon: 010-487 40 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: irene.soderlind@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen | Enheten Syn Döv Hörsel – Västra Svealand, Örebro

Anna Svensson
Postadress: Box 353, 701 47 Örebro
Besök: Olaigatan 4
Telefon: 010-487 67 10
Växel: 0771-60 00 00
E-post: anna.b.svensson@arbetsformedlingen.se