Arbetsförmedlingen | Enheten Syn Döv Hörsel – Syd

Elisabeth Nilsson
Box 24006, 224 21 Lund
Besök: Kalkstensvägen 3 C
Telefon: 010-487 40 76
Växel: 0771-60 00 00
E-post: elisabeth.s.nilsson@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Väst

Bengt Johansson
Box 12162, 402 42 Göteborg
Besök: Karl Johansgatan 27
Telefon: 010-486 49 15
Växel: 0771-60 00 00
E-post: bengt.johansson@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Stockholm

Jeanette Lindevall
Box 1090, 172 22 Sundbyberg
Besök: Sturegatan 2
Telefon: 010-486 64 84
Växel: 0771-60 00 00
E-post: Jeanette.lindevall@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen |Enheten Syn Döv Hörsel – Mälardalen

Eva Jannerlid
Box 315, 751 05 Uppsala
Besök: Storgatan 32, Uppsala
Telefon: 010-486 47 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: eva.jannerlid@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen | Enheten Syn Döv Hörsel – Nord

Irene Söderlind
Box 752, 851 22 Sundsvall
Besök: Badhusparken 1, Sundsvall
Telefon: 010-487 40 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: irene.soderlind@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen | Syn Döv Hörsel – Västra Svealand

Thomas Dedorson
Box 353, 701 47 Örebro
Besök: Olaigatan 4
Telefon: 0104872614
Växel: 0771-60 00 00
E-post: thomas.u.dedorson@arbetsformedlingen.se