Känseln kompenserar

Vid dövblindhet får känseln, det taktila sinnet, en stor betydelse både i kommunikationssituationer och för att kunna orientera och förflytta sig.

När man har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet blir det svårare att kompensera. Det som sker utanför kroppen är inte tillgängligt, utan lukt, smak  känsel, balans samt led- och muskelsinnet får i varierande grad träda in och kompensera. Det lilla barnet med medfödd dövblindhet måste upptäcka omvärlden och utveckla begrepp och språk med hjälp av det taktila sinnet samt lukt och smak. För andra måste språket, både det skrivna språket och det direktkommunicerade språket, tas emot taktilt.

Både vid umgänge med personer som man kommunicerar direkt med och i situationer som kräver taktil dövblindtolkning och ledsagning, måste man ha kroppskontakt med andra människor. Det taktila sinnet har också en viktig roll i utforskandet av miljön och när man ska förflytta sig. Ny forskning har visat att personer som får taktila erfarenheter och taktil information också får ett bättre arbetsminne.