Disputation om förvärvad dövblindhet hos äldre den 7 juni

”Äldre personer med förvärvad dövblindhet är den största gruppen inom dövblindbefolkningen, och forskarna förväntar sig att antalet kommer öka snabbt under det kommande decenniet”. Så står det i abstractet till Daniel Prauses doktorsavhandling.

Daniel Prause är doktorand vid samhällsvetenskapliga fakulteten på MF Norska skolan för teologi, religion och samhälle i Oslo. Den 7 juni äger hans disputation rum live på Youtube för alla att se. Hans doktorsavhandling heter ”Existential care to older patients with acquired deafblindness. A qualitative study exploring patients’, nurses’ and chaplains’ experiences” och handlar om existentiell vård till äldre patienter med förvärvad dövblindhet. Det är en kvalitativ studie som utforskar patienters, sjuksköterskors och prästers erfarenheter.

Daniel är själv sjuksköterska i botten och menar att sjuksköterskor och präster är viktiga bidragsgivare till existentiell vård, men att forskning visar att dessa vårdgivare kämpar för att kunna identifiera och även agera professionellt gentemot sina patienters behov. I hans abstract står det också att den norska regeringen måste fokusera på patienternas existentiella hälsa för att säkerställa en framtidsinriktad kvalitetsvård.

Sedan tidigare har Daniel en master inom hälsovård för äldre. Han har länge fokuserat på äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning och deras utmaningar. Äldre personer med förvärvad dövblindhet anses vara särskilt utsatta på grund av att den dubbla sinnesförlusten i hög grad uppkommer i kombination med andra åldersrelaterade processer. Forskning visar att äldre som får dövblindhet oftare har utmaningar som social isolering, ensamhet och depression. Även skada, missbruk och brist på självvärde är något man har kunnat relatera till dövblindheten.

Disputationen av Daniel Prauses avhandling är öppen för allmänheten och kommer ske på norska och svenska då flera av opponenterna är svenska professorer. I samband med disputationen kommer det också vara en föreläsning på engelska om ämnet.

Läs mer om Daniel Prauses disputation här.

 

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 22 maj 2023