Delete

Gör så här

– Börja med att sätta pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Skriv långsamt och tydligt ett stort X med fingret.
– Sätt sedan J-handens fingrar mot samma läge.
– Gör en kort och snabb svepande rörelse med fingrarna som att ”svepa bort”.

illustration för signalen delete