Daniel Prauses doktorsavhandling om förvärvad dövblindhet godkänd!

Daniel Prause försvarade den 7 juni framgångsrikt sin avhandling på MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo, Norge.  Prauses avhandling har titeln ”Existential care to older patients with acquired deafblindness. A qualitative study exploring patients’, nurses’, and chaplains’ experiences”, och han kan nu titulera sig PhD, filosofie doktor.

Avhandlingen belyser vikten av en holistisk omvårdnad där det existentiella mötet mellan vårdgivare, i det här fallet, sjuksköterskor och präster, och äldre personer med förvärvad dövblindhet, är en viktig pusselbit. Denna målgrupp kan antas vara särskilt utsatt när de är i behov av till exempel palliativ vård. Förvärvad dövblindhet förknippas enligt tidigare forskning med existentiella utmaningar, såsom social isolering och ensamhet.  Dövblindheten i sig ger en fragmenterad upplevelse av omvärlden, och om den utvecklas samtidigt som andra åldersrelaterade funktionsnedsättningar är personen i ett särskilt utsatt läge. Det blir viktigt att det finns kunskap om dövblindhet hos dem som möter personen för att få till stånd en fungerade kommunikation och etablera tillit. Utöver detta behöver vårdgivarna kunna möta personerna på ett existentiellt plan i deras sårbara situation. Detta genuina existentiella möte, där vårdgivaren berörs av patientens tillstånd och har kunskap om vad patienten behöver utifrån dövblindheten och övriga vårdbehov, är nödvändigt för att den äldre personen med förvärvad dövblindhet ska uppleva ett existentiellt meningsfullt möte med vårdgivaren och kunna ta emot omvårdnad med en känsla av agens och självbestämmande.

Tack till Daniel Prause för ett oerhört viktigt bidrag till ökad kunskap om hur behoven ser ut hos äldre med förvärvad dövblindhet!

Ladda ner Daniel Prauses abstract här.

 

TEXT: Sofia Hansdotter

Publicerad 12 juni 2023