Crowdfunding

Av Janne Koski

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding eller på svenska gräsrotsfinansiering är ett samlingsbegrepp på olika typer av plattformar som finns på internet där människor kan presentera sina idéer för omvärlden. Det kan handla om allt möjligt så som spel, böcker, film, och såklart teknik i alla dess former. Du och jag kan då ta del av idén och sen välja att stödja den ekonomiskt för att på så vis förhoppningsvis omvandla en idé till en massproducerad produkt eller tjänst.

Oftast innebär det att man köper produkten i förtid, man lånar på sätt och vis ut pengar till uppfinnaren så att denne kan få ut sin produkt på marknaden och som belöning är man en av de första att få ta del av produkten.

Crowdfunding är alltså ett koncept som i det stora hela kan ses som en tillgång för produktutveckling i allmänhet och teknikutveckling i synnerhet genom att den ger uppfinningsrika människor världen över en lättillgänglig plattform att presentera sina idéer på.

Varför är crowdfunding intressant för oss?

Det dyker upp massor av finurliga idéer på dessa plattformar som skulle kunna vara till nytta för oss som är intresserade av teknik på olika sätt vilket gör det väldigt spännande att besöka plattformarna för att se om man kan hitta några tilltalande idéer. Många av dessa idéer har blivit och kommer framöver att bli verklighet tack vare crowdfunding.

Några av produkterna som blivit till tack vare dessa plattformar kommer vi säkerligen att skriva om här framöver och några har vi redan hunnit skriva en del om så som exempelvis knappen Flic och Flic hubben som dök upp några år senare. Exempel på intressanta produkter som ligger ute för finansiering just nu är WeWalk, en ny variant på smart vit käpp: https://www.indiegogo.com/projects/revolutionary-smart-cane-for-the-visually-impaired/x/16874676#/ och OrCam MyMe – en intressant vidareutveckling av bärbar smart kamera: https://www.kickstarter.com/projects/1070992105/orcam-myme1st-of-its-kind-wearable-ai-2nd-brain-3r?ref=discovery&term=orcam%20myme

Att tänka på när man besöker crowdfundingplattformar

Det finns ett antal olika plattformar att besöka och det kan vara bra att ta reda på vilka regler som gäller för varje plattform innan man eventuellt ger sitt stöd för något av projekten där så att man till vet vilka förutsättningar man har att faktiskt få en produkt och hur lång tid det kommer att ta.

Det är exempelvis inte säkert att projektet just du gett ditt stöd för får nog med finansiering för att bli verklighet och det är inte alls ovanligt med ganska ordentliga förseningar på leveranserna av de färdiga produkterna eller tjänsterna efter att ett projekt fått tillräckligt med stöd.

Det kan också vara bra att tänka på att nya produkter ofta har så kallade buggar eller barnsjukdomar som med tiden förhoppningsvis arbetas bort på olika sätt.

Exempel på några av de vanligaste plattformarna för crowdfunding kan du hitta här nedan:

Kickstarter: www.kickstarter.com

Indiegogo: www.indiegogo.com

gofundme: www.gofundme.com

/Janne