Choklad

Gör så här

– Håll S-handens fingrar runt överarmens övre del.
– Dra fingrarna utåt.
– Flytta handen neråt.
– Upprepa rörelsen några gånger.

Illustration av signalen för choklad