Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet - tema för tre webbinarier

I samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (Resurscenter Dövblind) och Mo Gård bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till en föreläsningsserie om medfödd dövblindhet och taktilt språk.

Kom med önskemål om webbinarier under 2020!

Vi har ännu inte spikat planeringen av webbinarierna under 2020…