23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

Varmt välkommen till en skräddarsydd temadag om dövblindhet…

5 november 2020: Nationell konferens - Med kroppen som redskap

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda dig som arbetar med…