23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021. Varmt…

5 november 2020: Nationell konferens - Med kroppen som redskap

INSTÄLLD! Flyttas till hösten 2021. Vi är mycket glada över…