Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…