28 oktober - Taktilt språk, vad menar vi med det?

Välkommen till det första webbinariet i vår föreläsningsserie på tema ”språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta första tillfälle kommer Jenny Näslund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

18 november - Utforskning och begreppsbildande i taktil form

Välkommen till det andra webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Caroline Lindström på Mo Gård att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

1 december - Att se och förstå kroppsliga yttringar som språk

Välkommen till det tredje och avslutande webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Monika Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…