Grundkurs om förvärvad dövblindhet - fulltecknad

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…