11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig…

1-2 april 2020: Temakurs i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…

Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

Mer information kommer senare.

5 november 2020: Nationell konferens - Med kroppen som redskap

Mer information kommer senare.