Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid

Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning

Boken beskriver att dövblindtolkning, det vill säga tolkning för personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment.

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet

Boken visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga från A till B.

Kommunikation och medfödd dövblindhet I

Boken ”Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser” är den första av fyra som handlar om medfödd dövblindhet och kommunikation. Boken berör medfödd dövblindhet och huvudprinciperna för insatser.

Kommunikation och medfödd dövblindhet II

Kommunikation och medfödd dövblindhet – Kontakt & Socialt samspel Denna bok är den andra i en serie av fyra. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste tio åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI).

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste 15 – 20 åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network.

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste 15 – 20 åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network.

Kommunikation och medfödd dövblindhet IV

”Övergång till kulturellt språk” är den sista av de fyra böckerna om Kommunikation och medfödd dövblindhet. De har skrivits för att inspirera familjemedlemmar och professionella som kommunicerar med barn och vuxna med dövblindhet.