I mitten av det knallorangea omslaget sitter ett äldre par på en parkbänk. Kvinnan har ljusblå kappa och hatt, mannen grågrön rock, rödprickig fluga, hatt och köpp.

Äldreboken

Den här boken handlar om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Att kunna kommunicera, ta del av information och förflytta sig fritt och säkert i omgivningen är några exempel. Lyckligtvis finns det mycket att göra för att underlätta vardagen.

Nordisk läseplan – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en gemensam nordisk terminologi, är det nödvändigt att det finns en nordisk läseplan.

CHARGE-syndromet – familjevistelse 2017

Ågrenska arrangerar varje år familjevistelser för familjer som har barn med samma sällsynta diagnos, i det här fallet CHARGE syndrom.

Att arbeta med livsomställningsprocessen – en vägledning

Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid.
bokomslag

Dövblindhet i ett livsperspektiv – Strategier och metoder för stöd

Att som barn, ung eller vuxen drabbas av och leva med dövblindhet är specifikt och individuellt och sker alltid i ett visst kulturellt och socialt sammanhang, i en speciell miljö och i en viss tid.

Personer med medfödd/tidig dövblindhet – Hur kan vi förstå varandra?

Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter vi som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål vi har för vårt arbete.

Nordisk leseplan – medfødt døvblindhet

Nordisk leseplan er ment som et grunnlag for de nasjonale grunnutdanninger, som kan fortolkes og tilpasses til de enkelte nasjonale leseplaner og lokale ordninger.

En liten blå bok om IKT och dövblindhet – tips och råd om bemötande och samarbete

Boken handlar om hur man skapar ett gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna.
För barnets bästa? En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen

För barnets bästa?

En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen.

Kommunikativa relationer

Kommunikativa relationer handlar om hur människor med medfödd dövblindhet kan utveckla sig kommunikativt och personligt i relationer med seende/hörande partner.