Första hjälpen för kommunikation på sjukhuset

En mapp med laminerade bilder på några viktiga tecken, en penna och whiteboardark. Svårare än så behöver det inte vara att akut förbättra kommunikationen mellan sjukhuspersonal och en patient med dövblindhet.
porträtt Thomas Rannstad Haugen

Lycka är mer än att kunna se

/
När han var tio-tolv år förstod han att han inte såg lika bra som skolkamraterna, varken i gympasalen eller på fotbollsplanen. Under tonåren minskade synfältet gradvis för att så småningom helt försvinna. Orsaken var näthinnesjukdomen retinitis pigmentosa. Nu har Thomas Rannstad Haugen skrivit en bok om resan från seende till blind och om vilka strategier han använt sig av för att få ett bra liv.
Emma Varga med långt utslaget hår och vit blus.

Charge – kurs och nätverksträff

Vad innebär Charge och hur gör man för att tillrättalägga…

Jobbet är en friskfaktor

Jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Det visar den första vetenskapliga studien i världen som gjorts om sambandet mellan arbete och psykisk hälsa. - Var femte person med Ushers syndrom typ II som inte arbetar utan har sjukersättning har försökt ta sitt liv, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet. - Det är alarmerande siffror. Min forskning visar att vi måste göra allt för att hjälpa människor att stanna kvar på jobbet.
Emma Varga med långt utslaget hår och vit blus.

Vann en miljon för vibrerande punktskriftsläsare

Den som är punktskriftsläsare tar oftast emot information…
Bild på 50 kr sedel med markering av de taktila strecken längs kanten.

Snart dags för de nya sedlarna

Om bara några veckor, 1 juli, slutar många av de gamla sedlarna att gälla. Det gäller alltså att rensa i gömmorna. De flesta av de nya sedlarna har taktilt kännbara streck i ena kanten vilket är bra för personer med nedsatt syn. Eftersom sedlarna också har olika storlekar kan den som har god känsel klara att se skillnad på dem. Riksbanken har också tagit fram ett sedelmått i punktskrift som finns att beställa direkt från banken. Det finns även en app för mobiltelefoner, men den är inte tillgänglig för punktskriftsläsare.
Porträtt Steven Zarit

Avlastning är bästa anhörigmedicinen

Anhörigvårdare är ofta utmattade. Depression och ilska är vanligt. Att leva med kronisk stress försämrar också den fysiska hälsan, bland annat genom försämrat immunförsvar. Men det finns bot. - Medicinen heter avlastning. Vår forskning visar på stora effekter på både fysiskt och psykiskt välbefinnande, säger Steven Zarit, professor vid Penn State University i USA.
Emma Varga med långt utslaget hår och vit blus.

Hitta telefonen med smarta Flic

Hört talas om den smarta knappen Flic? Det är en liten, batteridriven…
Bilden är en teckning som visar sju händer som sträcks upp med var sin smartphone, kamera eller dator som alla är förbundna med pilar.

Ny EU-lag ska öka tillgängligheten

USA gick i spetsen genom att lagstifta om tillgänglighet. Tack vare det har företag som Apple, Microsoft, Google och Adobe i dag stora tillgänglighetsavdelningar. Nu är även EU på gång med liknande lagstiftning. Det är en mycket bra nyhet för personer med funktionsnedsättningar. Ett stort problem är däremot att många av dessa nya och väldigt användbara hjälpmedel i många regelverk kallas för ”konsumentprodukter” och därför inte får förskrivas som hjälpmedel.
Emma Varga med långt utslaget hår och vit blus.

Syskonen fick ofta gå in som tolkar vid möten med myndigheter

För Emma Varga är dövblindhet inget konstigt utan det normala. Det har funnits i hennes liv sedan födseln och var inget hon funderade över som barn. Teckenspråk var hennes första språk eftersom både föräldrarna är döva och hennes två yngre syskon har dövblindhet. Både Emma och hennes bror tog ett stort ansvar. De gick ofta in och tolkade åt föräldrarna. Ibland spontant men ibland också vid möten med olika myndigheter.