Deltagarna i samtalsgruppen sitter runt ett bord.

Samtalsgruppen för äldre — en plats där det går att känna sig normal

En vitaminkick. En plats där det går att känna sig normal. Och en oas där det går att höra vad alla säger. Så beskrivs samtalsgruppen för äldre på dövblindteamet i Stockholm. — Annars pratar alla andra i mun på varandra och så hör jag ingenting. Här träffar jag andra som är i samma situation och som förstår precis. Det är helt underbart, säger Kerstin Wedin, 78. — Det är viktigt att få stöd genom hela livet. Vi kan inte ge tillbaks syn och hörsel men vet att det ger styrka och kraft att möta andra med samma funktionsnedsättning, säger hörselpedagog Lizette Östman som tillsammans med kurator Christina Offnegårdh håller i träffarna.

Iphone med VoiceOver

Börja rätt! Och var beredd på att det kommer att krävas tålamod…

Nya metoder slår inte igenom - även om de är bättre

Nya metoder som kan göra vården bättre kommer fram hela tiden.…

Berättelser från arbetsmarknaden

Vilka är dina erfarenheter? Hur har du blivit bemött av Arbetsförmedlingen…

FSDB startar projekt för bättre hälsa

Bättre hälsa. Det är målet för det nya projekt som Förbundet…

Första hjälpen för kommunikation på sjukhuset

En mapp med laminerade bilder på några viktiga tecken, en penna och whiteboardark. Svårare än så behöver det inte vara att akut förbättra kommunikationen mellan sjukhuspersonal och en patient med dövblindhet.
porträtt Thomas Rannstad Haugen

Lycka är mer än att kunna se

/
När han var tio-tolv år förstod han att han inte såg lika bra som skolkamraterna, varken i gympasalen eller på fotbollsplanen. Under tonåren minskade synfältet gradvis för att så småningom helt försvinna. Orsaken var näthinnesjukdomen retinitis pigmentosa. Nu har Thomas Rannstad Haugen skrivit en bok om resan från seende till blind och om vilka strategier han använt sig av för att få ett bra liv.

Charge – kurs och nätverksträff

Vad innebär Charge och hur gör man för att tillrättalägga…

Jobbet är en friskfaktor

Jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Det visar den första vetenskapliga studien i världen som gjorts om sambandet mellan arbete och psykisk hälsa. - Var femte person med Ushers syndrom typ II som inte arbetar utan har sjukersättning har försökt ta sitt liv, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet. - Det är alarmerande siffror. Min forskning visar att vi måste göra allt för att hjälpa människor att stanna kvar på jobbet.

Vann en miljon för vibrerande punktskriftsläsare

Den som är punktskriftsläsare tar oftast emot information…