Seminarium 2018, del 1: Välkommen och kort information om Nkcdb

Del 1, Lena Göransson. Välkommen, om dagen och Nkcdbs uppdrag.