Redan späda barn känner skam och stolthet

Skam, genans och stolthet är känslor som även mycket späda…

Identiteten som dövblind - omfamna eller förneka

Det är viktigt att fråga människor vad de vill kalla sig…

"Normalitetens tyranni" styr i mötet med människor med medfödd dövblindhet

- Utan att vi alltid är medvetna om det försöker vi förändra…

Så vänds skam till stolthet

Den som varit som alla andra, gått på universitet, rest eller…

Stor okunskap om känslors betydelse

Att förstå att människor med förvärvad dövblindhet upplever…