Bild på hemsidan för den norska hörselsimulatorn

Simulatorn som demonstrerar hur hörselnedsättningarna låter

Hur låter omgivningen för den som har en hörselnedsättning? Testa själv med den norska hörselsimulatorn. Den finns på nätet och ger exempel för olika åldrar, situationer och typer av nedsättning. Det lilla barnets lek med legobitar på förskolan låter helt olika beroende på vilken del av örat som skadats, hur stor nedsättningen är och om det finns bakgrundsljud med i bilden.
Audiolog Rolf Mjønes står framför en dator-

Många magiska ögonblick när syn och hörsel optimeras

Optimering. Det är ett ständigt återkommande ord för teamet på Eikholts AV-klinik. Målet är att brukarna ska ha så stor nytta som möjligt av sin syn och hörsel. Det kan handla om att kunna behålla jobbet. Eller att kunna gå på puben igen. − Man måste tänka utanför boxen och se hela personen, säger audiograf Rolf Mjønes, som tillsammans med hörselrådgivare Magnus Tollefsrud håller kurser i optimering av hörseln. I artikelsamlingen om samspelet mellan syn och hörsel finns fler artiklar om arbetet på Eikholt.
Ann-Britt Johansson sitter vid ett bord som kan fällas ihop.

Vi kan inte återställa synen men ska få ut det mesta möjliga av den

Synen är det sinne vi litar mest på. Om hörseln säger en sak men synen en annan är det ögonen vi tror på. Inte minst av det skälet är det viktigt att optimera båda sinnesfunktionerna för personer med dövblindhet. — Vi använder ofta samma tester som ögonkliniken. Men på ett helt annat sätt, säger Ann-Britt Johansson, synpedagog på norska Eikholt. —Vi observerar hur man klarar till exempel testen av synskärpa på långt håll. Ser man väldigt ansträngd ut? Plirar man med ögon? Vi frågar om brukaren ser allt klart eller om några bokstäver försvinner.
porträtt Bente Enggrav

Som en gäst som aldrig går hem

Att vara anhörig är att vara den som det inte handlar om. Någon har beskrivit det som att leva med en gäst som aldrig går hem. Bente Enggrav är socionom och arbetar med det psykosociala stödet för familjer där någon har dövblindhet. Att anhöriga och andra närstående deltar i rehabiliteringen ses som självklart på Eikholt, norskt resurscenter för dövblinda. —När vi optimerar syn och hörsel måste vi inse att det också innebär utmaningar, framför allt känslomässiga, säger hon. Det gäller både brukarna och de anhöriga.
porträtt på Jean-Pierrr Gagné

Synen otroligt viktig för förmågan att höra

Vår uppgift är att lösa problem. Inte att bota, vilket många audiologer tyvärr tycks tro, säger Jean-Pierre Gagné, professor i audiologi och en av Kanadas ledande forskare när det gäller hörselrehabilitering . − Vi fokuserar på att så långt det går återställa möjligheten att delta i de aktiviteter som är viktiga för den enskilde. Det handlar också om syn.
Magnus Tollefsrud och Åshild Johansen

På Eikholt får brukarna hjälp med att sänka skuldrorna

Det går att göra det bättre! Det är budskapet från den nya AV-kliniken på norska Eikholt. Där arbetar ett tvärfackligt team med att maximera syn- och hörselrester hos personer med dövblindhet. Målet är att brukarna ska använda sin energi på att göra det de verkligen vill i stället för att ständigt vara på helspänn. —Det är helt fantastiskt, säger Åshild Johansen som kommit för att få hjälp med en hörapparat och koppla in en samtalsförstärkare.