Berättelser från arbetsmarknaden

Vilka är dina erfarenheter? Hur har du blivit bemött av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden? Vilket stöd har du fått? Vilka hinder har du stött på? Vad har fungerat eller inte fungerat?

Projektet ”Vi ska med!”  har som mål att förbättra situationen på arbetsmarknaden för unga döva och hörselskadade samt unga med dövblindhet.

Nu vill man få in så många personliga berättelser från verkligheten som möjligt. Sista svarsdag är 21 oktober.

”Vi ska med” startades i slutet av 2015 av de tre ungdomsorganisationerna Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom. Det är ett treårigt projekt som stöds av Allmänna arvsfonden.

”Vi ska med!” arbetar bland annat med att:

  • målgrupperna ska få ökade kunskaper om sina rättigheter genom workshops, möten och utbildningar,
  • sprida information om de lagar och regler som finns och att
  • bedriva påverkansarbete i arbetsrättsfrågor.

Den som vill dela med sig av sina erfarenheter kan kontakta Fredrik Lundgren på e-post fredrik.lundgren.n@gmail.com

Psykologen Mattias Ehns forskning visar att jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet

— Var femte person med Ushers syndrom typ II som inte arbetar utan har sjukersättning har försökt ta sitt liv, säger Mattias Ehn som även är  doktorand vid Audiologiskt forskningscenter, Örebro Universitet.

—  Min studie visar att vi måste göra allt för att hjälpa människor att stanna kvar på jobbet.