Belöning till hunden

Gör så här

– Håll S-handens fingrar lätt runt höger handled.
– Dra ihop fingrarna så att S-handen blir A-handen.
– Upprepa rörelsen några gånger.

Illustration av signalen för belöning till hunden