Bättre balans med VR-teknik

Eva står mot en grå vägg. Har kort vitt hår, svarta glasögon, rosa läppstift och blommig klänning, Ett hängsmycke i silver. Ler.
Eva Ekvall-Hanssona ser VR-tekniken som en möjlighet hjälpa äldre med yrsel och dålig balans.

En  ny metod att hjälpa människor som har problem med balansen kan vara ett effektivt hjälpmedel för  bland annat äldre som har yrsel och i hög grad förlitar sig på synen.
— Än så länge är utrustningen dyr och finns främst på specialistkliniker, säger Eva Ekvall Hansson, forskare och docent i sjukgymnastik vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Men jag tror inte det dröjer så länge innan man kan köpa vanliga VR-glasögon i närmsta teknikaffär och använda sin egen mobil.
 

Synen har stor betydelse för vår förmåga att hålla balansen.  Personer med hörselnedsättning  och dövblindhet behöver förlita sig på andra sinnen, framför allt det som ofta kallas för led- och muskelsinnet, eller proprioception. Det är en förmåga vi har att känna var alla våra kroppsdelar finns i förhållande till varandra och även kunna se dem för vårt inre utan att direkt behöva röra vid dem med handen eller titta på dem med ögonen
Information från leder och muskler hjälper oss att planera  och styra våra rörelser utan att alltid behöva kontrollera med synen vad vi gör. Det är inte ofelbart så man kan kanske missa målen lite, men med repeterande övning kommer förmågan att förbättras märkbart.

Berg- och dalbana

I studien i Lund har man gjort just det, tränat genom virtuell reality.  Tjugo försökspersoner, alla fullt friska, fick under 90 sekunder i en simulator uppleva hur det var att åka berg- och dalbana samtidigt som de stod på en plattform som registrerade hur deras balanssystem påverkades när informationen från synen var störd.

— Mycket obehagligt, säger Eva Ekvall Hansson. Man kan absolut inte ställa sig mitt på golvet och testa på egen hand. Då ramlar man. Det är väldigt viktigt att det finns människor som kan fånga upp.

—  I försöken ramlade de här unga människorna till höger och vänster när de inte hade stöd. Som du ser på bilden är det två personer som står beredda när den tredje testar.

Människans hjärna är läraktig. Det går förbluffande fort att lära sig att använda leder och muskler för att hålla balansen.

Till vänster står en ung kvinna med blond hästsvans och håller händerna på en ung man i rutig skjorta som har VR glasögon p sig, På snadra sidan står en annan vkinna, i mröka kläder, beredd att ta tag i killen om han skulle ramla. I förgrunden datsakärmen som registrerar killens rörelser när simulatorn är i gång.
Även unga människor behöver ha stödjande personer omkring sig när de testar simulatorn. FOTO: Eva Ekvall-Hansson

—  Första gången upplever du att verkligen är i en berg- och dalbana. Redan nästa gång går det bättre och efter ytterligare några gånger är det som att titta på en film av en berg- och dalbana.

Personer med yrsel, vilket är vanligt bland äldre,  förlitar sig ibland väldigt mycket på synen och använder inte leder och muskler som är både snabba och effektiva system för balansen.  Det fokus som läggs på synen kan göra att yrseln blir ännu värre.

Det finns också andra grupper som i framtiden kan tänkas ha nytta av simulatorn. Det är  vanligt att hörselskador också innebär problem med balansen.

Studien visade att män och kvinnor påverkades olika av VR-simulatorn. Fler kvinnor än män hade svårt att hålla balansen och behövde mer övning innan de lärde sig använda andra sinnen än synen för att stå stabilare.

Forskarna i Lund tror att studien kommer att vara till hjälp för att introducera nya träningsmetoder för äldre och att VR-teknik kan vara ett sätt att förhindra fallolyckor.

Studien kommer att presenteras på både världskonferensen för fysioterapi i maj och på den nationella konferensen i Sverige i oktober.

Artikeln har publicerats i Science Reports online 28 februari 2019, DOI. Här kan du ladda ner den

ANNE JALAKAS text.