Avgörande avslag i Högsta förvaltningsdomstolen

Är taktil kommunikation ett grundläggande behov eller inte? Nej, säger Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i den dom som kom i dag – där de dock benämner det som taktil teckenspråkstolkning.

— Det är med stor bestörtning vi tar del av domen, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

— Varken vårt eller andras expertutlåtande har beaktats. Domstolen går helt på Försäkringskassans linje. Vilka konsekvenser detta får är svårt att överblicka i dagsläget.

Frågan gäller om hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk är ett grundläggande behov i den mening som avses i LSS,  lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det har två tidigare instanser, förvaltningsrätten och kammarrätten, slagit fast att det är. Försäkringskassan har överklagat hela vägen och får nu stöd av HFD.

—  Nkcdb kommer att fortsätta bevaka frågan och följa utvecklingen, säger Lena Göransson.

Här kan du läsa domen.

Här är ett reportage om Eva Smedberg, som den aktuella domen gäller.