Inlägg av Ole Mortensen

Första nationella konferensen om IKT och dövblindhet

Lyssna IKT-konferensen den 12-13 november är en del av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors insats på området och vänder sig direkt till personer som arbetar med tekniska hjälpmedel inom landstingen, bland annat på syn- och hörcentraler. Ett skäl till konferensen är den rundresa som Nkcdb:s projektledare Ole Mortensen gjort till samtliga 21 landsting. − Jag har […]

Nu förstärker vi IKT-arbetet

Lyssna Den teknologiska utvecklingen är snabb – och kommer att bli ännu snabbare. Utvecklingen inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) innebär många möjligheter, men också utmaningar. Nu förstärker vi på NKCdb  IKT-insatsen för personer med dövblindhet. Inte minst för personer med funktionsnersättningar kan utvecklingen beskrivas som ett tveeggat svärd. Å ena sidan har vi aldrig haft så många […]