Inlägg av Ole Mortensen

Är det skillnad på gratisappar och betalappar till personer med dövblindhet?

Lyssna Om du hittar en gratisapp som fyller alla syften är det bara att tacka och ta emot. Den vanligaste skillnaden emellan gratisappar och betalappar är oftast att det finns reklamlänkar i gratisappen som du måste lära dig att hantera. Många gånger innehåller en gratisapp även begränsad information och funktionalitet innan man bestämmer sig för […]

Finns det hjälpmedel som underlättar vid ridning om man inte längre hör ljudfyrarna?

Lyssna Kan börja med att konstatera att frågan är väldigt stor och att vi bara kan svara på den till viss del. Då det gäller ridning inomhus så har det varit ett populärt fritidsintresse för personer med olika funktionsnedsättningar. Inte minst för personer med svår synnedsättning. För dessa personer har man kunnat använda sig av […]

Vilka möjligheter finns för porttelefoni för dövblinda?

Lyssna Här finns en produkt som fungerar. Företaget Polar Print har ett system som bygger på en speciell porttelefon kopplad till dörrklockan. När personen utanför dörren ringt på dörrklockan går det befintliga varseblivningssystemet igång i hemmet och brukaren går till sin dator. Väl där har programmet Porttelwin med en sorts chattfunktion gått igång och brukaren […]