Inlägg av Lena Göransson

Ojämlik fritid redovisar MFD i ny rapport

Lyssna Myndigheten för delaktighet, MFD, har kartlagt vad som görs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid. Rapporten, som beställts av regeringen, finns på MFDs hemsida och heter Aktiv fritid – Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel. Resultatet är nedslående. Tillgången till […]

Ny lägesrapport från Socialstyrelsen

Lyssna Nu har Socialstyrelsens årliga rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning kommit. Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg. Årets rapport tar upp många viktiga frågor som psykisk ohälsa, utmaningar inom kompetensförsörjningen, utvecklingen inom personlig assistans […]

11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Lyssna Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet. Innehåll: Dagen kommer att handla om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar inom exempelvis områdena: Hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning. Hur […]

Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Lyssna Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region och kommun. Det kan vara i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Målsättning Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till […]

5 november 2020: Nationell konferens – Med kroppen som redskap

Lyssna INSTÄLLD! Flyttas till hösten 2021. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda dig som arbetar med personer med syn- och/eller hörselnedsättning/dövblind en mycket intressant och innehållsrik nationell konferens – ”Med kroppen som redskap”. Datum: 5 november 2020, kl 9–16:30 Plats: Folkets Hus Stockholm, Barnhusgatan 12-14 (konferenslokal 202) Konferensavgift: 900 kr Program 09.00 – […]

Deafblind Challenge – Följ Torbjörn Svensson från Treriksröset till Smygehuk!

Lyssna På cykel genom hela Sverige med dövblindhet – Tobbe visar att alla kan med rätt hjälp! Han gör det igen! Torbjörn Svensson följer upp förra årets Deafblind Challenge med ett ännu större och ännu tuffare äventyr! På tandemcykel, från landets nordligaste punkt, Treriksröset, till landets sydligaste punkt, Smygehuk, under 20 dagar. En stor fysisk […]

Nu är det sommar!!!

Lyssna Nu är det sommar!!! Men glöm inte att efter sommaren så kommer det en spännande och innehållsrik höst. Nationell konferens om äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning, konferens riktad specifikt till audionomer och temadag om medfödd dövblindhet och taktil kommunikation är några exempel. Dessa hittar ni under utbildning på hemsidan. Glöm inte att anmäla […]