Inlägg av Lena Göransson

Nkcdb är på plats i Almedalen!

Lyssna I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i två seminarier under Almedalsveckan. Vårt fokus är rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under tisdagen håller vi tillsammans med FSDB ett seminarium under rubriken ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?” Här får man svar på frågor som man kanske tänkt på men inte vågat […]

Seminarium Uppsala 21 november 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Lyssna Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat Inbjudan till regionala seminarier om dövblindhet 2018. Dövblindhet är sällsynt och ofta svårdiagnosticerat. Mycket händer inom fältet, inte minst vad gäller forskning. Vi känner nu till flera nya syndrom, bland annat CAPOS, Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 2 och PHARC, vilket förbättrar möjligheterna till […]

Kurs om kombinerad syn- och hörselnedsättning/medfödd dövblindhet 27-28 november 2018

Lyssna OBS! Det finns inga platser kvar. Målsättning: Deltagarna ska få en grundläggande kunskap om och förståelse för konsekvenserna av kombinerad syn-hörselnedsättning/medfödd dövblindhet och de behov som detta medför. Målgrupp: Denna kurs riktar sig till personal som arbetar med personer med kombinerad syn-hörselnedsättning/medfödd dövblindhet och som har en rådgivande, stödjande eller beslutfattande funktion inom t […]

Seminarium Lund 5 december 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Lyssna Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat Inbjudan till regionala seminarier om dövblindhet 2018. Dövblindhet är sällsynt och ofta svårdiagnosticerat. Mycket händer inom fältet, inte minst vad gäller forskning. Vi känner nu till flera nya syndrom, bland annat CAPOS, Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 2 och PHARC, vilket förbättrar möjligheterna till […]

Temadag 20 mars 2019: Medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Lyssna Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Resurscenter dövblind inom SPSM och Mo Gård LSS bjuder in till en gemensam temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation. Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer medmedfödd dövblindhet. Mer information Tid: Onsdagen den 20 mars 2019 kl. 09:00-16:00 Plats: SPSM Stockholm Rålambsvägen […]