Inlägg av Lena Göransson

Nkcdbs FoU-samordnare har fått medel till högaktuellt forskningsprojekt

Lyssna Moa Wahlqvist, som delar sin tjänst mellan Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro, har beviljats medel för ett viktigt och mycket aktuellt forskningsprojekt. Det går ut på att utveckla rekommendationer för hur personer med dövblindhet ska kunna få tillgänglig information från myndigheter. Som underlag kommer Moa att utveckla en […]

Zoom för personer med dövblindhet – hur vi kan hjälpas åt att bryta isoleringen

I många regioner pågår arbetet med att erbjuda stöd i att komma igång med distansaktiviteter, men eftersom detta är relativt nytt för oss alla kan det vara svårt att komma på bra lösningar för olika specifika behov. Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor vill därför inte bara uppmana er i regionerna att prioritera detta arbete, utan vi erbjuder oss också att hjälpa till. Vi börjar vår gemensamma insats med ett frukost-webbinarium tisdag 23 mars!

Ojämlik fritid redovisar MFD i ny rapport

Lyssna Myndigheten för delaktighet, MFD, har kartlagt vad som görs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid. Rapporten, som beställts av regeringen, finns på MFDs hemsida och heter Aktiv fritid – Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel. Resultatet är nedslående. Tillgången till […]

Ny lägesrapport från Socialstyrelsen

Lyssna Nu har Socialstyrelsens årliga rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning kommit. Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg. Årets rapport tar upp många viktiga frågor som psykisk ohälsa, utmaningar inom kompetensförsörjningen, utvecklingen inom personlig assistans […]

11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Lyssna Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet. Innehåll: Dagen kommer att handla om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar inom exempelvis områdena: Hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning. Hur […]

Grundkurs om förvärvad dövblindhet – fulltecknad

Lyssna Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region och kommun. Det kan vara i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Målsättning Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till […]