Inlägg av Lena Göransson

11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Lyssna Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet. Innehåll: Dagen kommer att handla om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar inom exempelvis områdena: Hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning. Hur […]

Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Lyssna Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region och kommun. Det kan vara i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Målsättning Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till […]

Deafblind Challenge – Följ Torbjörn Svensson från Treriksröset till Smygehuk!

Lyssna På cykel genom hela Sverige med dövblindhet – Tobbe visar att alla kan med rätt hjälp! Han gör det igen! Torbjörn Svensson följer upp förra årets Deafblind Challenge med ett ännu större och ännu tuffare äventyr! På tandemcykel, från landets nordligaste punkt, Treriksröset, till landets sydligaste punkt, Smygehuk, under 20 dagar. En stor fysisk […]

Nu är det sommar!!!

Lyssna Nu är det sommar!!! Men glöm inte att efter sommaren så kommer det en spännande och innehållsrik höst. Nationell konferens om äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning, konferens riktad specifikt till audionomer och temadag om medfödd dövblindhet och taktil kommunikation är några exempel. Dessa hittar ni under utbildning på hemsidan. Glöm inte att anmäla […]

Nkcdb är på plats i Almedalen!

Lyssna I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i två seminarier under Almedalsveckan. Vårt fokus är rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under tisdagen håller vi tillsammans med FSDB ett seminarium under rubriken ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?” Här får man svar på frågor som man kanske tänkt på men inte vågat […]