Inlägg av Lena Göransson

Nkcdb är på plats i Almedalen!

Lyssna I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i två seminarier under Almedalsveckan. Vårt fokus är rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under tisdagen håller vi tillsammans med FSDB ett seminarium under rubriken ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?” Här får man svar på frågor som man kanske tänkt på men inte vågat […]

Temadag 20 mars 2019: Medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Lyssna Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Resurscenter dövblind inom SPSM och Mo Gård LSS bjuder in till en gemensam temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation. Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer medmedfödd dövblindhet. Mer information Tid: Onsdagen den 20 mars 2019 kl. 09:00-16:00 Plats: SPSM Stockholm Rålambsvägen […]

Tematräff 2 april 2019: CHARGE syndrom

Lyssna En tematräff för att öka kunskapen om sinnenas betydelse och vad bristande sinnesimpulser kan innebära socialt och pedagogiskt. Som deltagare får du exempel på extra anpassningar för personer med CHARGE syndrom och möjlighet till erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella. Syn och hörsel har väldigt stor betydelse för den generella utvecklingen och speciellt kommunikationsutvecklingen, men […]